Misija

Mūsu misija ir radīt vērtīgus un veselīgus pārtikas produktus, kas veicina pozitīvas emocijas un palielina produktivitāti.

Ilgstpēja

Ražot inovatīvu, veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku, piedāvājot patērētājiem uzturvielām bagātus produktus, kas perfekti piemēroti viņu vajadzībām un dzīvesveidam.

Vērtības piedāvājums

Mūsu liofilizētie produkti nodrošina veselīgā dzīvesveida sekotājiem saldumu un uzkodu alternatīvu, kas palīdz samazināt cukura un tauku patēriņu, kā arī palielina uzturvielu uzņemšanu.

SIA NutriBoom ar LEADER programmas atbalstu un pašu līdzekļiem iegādājās liofilizācijas iekārtu. Projekts tika īstenots biedrības "Lauku Attīstības Partnerība" Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (LEADER) ietvaros ar Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu (projekta Nr. 23-04-AL32-A019.2102-000004).

----------

SIA NutriBoom ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. Nr.22-00-A00402-000042
“Liofilizētu uzkodu un smūtiju maisījumu ražošana ar multifunkcionālu pielietojumu”. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē" - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

----------

SIA NutriBoom ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. Nr.19-00-A00402-000065
“Dārzeņu, augļu, ogu pārstrāde, izmantojot auksto kaltēšanu” ir iegādājies liofilizācijas iekārtas. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē" - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

----------

SIA NutriBoom ir noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Nr. SKV-L-2021/280. Līguma mērķis ir sniegt atbalstu Atbalsta saņēmējam
saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās
konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs
3.2.1.2./16/I/001).

----------

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Tehnoloģiju pārneses programma”, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001. Projekta numurs: VP-PI-2020/38
Projekta mērķis: Rūpnieciskā pētījuma veikšana ar mērķi aprobēt dārzeņu, augļu un ogu gatavos produktus, kuri pārstrādāti ar liofilizācijas ražošanas tehnoloģiju, izvērtējot ķīmisko sastāvu, fizikāli – ķīmiskos, mikrobioloģiskos un sensoros rādītājus, nosakot optimālo uzglabāšanas laiku dažādos iepakojuma materiālos.

----------

Limited Liability Company “NutriBoom” has signed an agreement with Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) on Incubation support within the framework of the ERAF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.