Ziemassvētku apsveikumi

freeze-dried-fruits-berries-vegetables-nutriboom-snacks-healthy-gift-snack-veggies-vegan-liofilizetas-ogas-augli-darzeni-veseligi-naski-uzkodas-spacefood-superfood-smoothies-ready-to-blend-eat-drink-mix

Mēs ļoti labi zinām, ka ikkatra uzrakstītā Ziemassvētku apsveikumu kartiņa ir ļoti īpaša - gan tam, kas raksta, gan saņēmējam. Mēs NutriBoom arī vēlējamies padadalīties ar dažiem no mūsu iemīļotajiem Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikumiem un citātiem, lai varat smelties iedvesmu saviem apsveikumiem. Gan latviešu, gan angļu valodā.

Gaišus svētkus vēlot, 
NutriBoom 

Latviešu valodā:

Vēl kaut ko labu paveikt, kādu mazu nieku,
Vienalga, zvēram, cilvēkam vai putnam.
Vēl dāvāt prieku, mazu baltu prieku
Kā baltu pārslu.
/D.Avotiņa/

Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomāc mūs.
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību - viss labi būs.

Dod, Laimīte, ko dodama
Ziemassvētku noskaņā!
Laimi, prieku, veselību,
Pilnu maku sudrabiņa!
Sanāksim kopā un iedegsim prieku -
Egles zaļajos zaros tā svecītes liek.
No tīrā un klusā Ziemassvētku sniega
Baltākas domas un lūgšanas tiek.
/L.Brīdaka/
Ziemassvētku zvaigzne lai pār visiem mirdz:
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katras sirds.
Ziemassvētku skaistums -
Tas ir pārsteigums,
Kas nāk ar mīlas gaišumu,
Ar ticību un optimismu.
Zaļš eglei zars un sveču liesma
Lai sirdī svētku prieku nes!
Vēji kupenās dzen sniegu,
Bet mēs ejam pāri tām
Un ar jaunu darba prieku
Jauno gadu sagaidām!
/J. Osmanis/

Angļu valodā:

Wishing you all the timeless treasure of Christmas...

the warmth of home, the love of family and the company of good friends.

A little more sparkle, a little less stress.

This Christmas, I wish You the very best.

We are like a snowflake. All different in our own beautiful way.If kisses were snowflakes, I'd send You a blizzard.

Christmas (noun)

The only time of the year in which one can sit in front of a dead tree and eat candy out of socks.

The magic of Christmas never ends, and it's greatest gifts are family and friends.
I think as you grow older your Christmas list gets shorter, because the things you want can't be bought.Gonna go lay under the Christmas tree to remind my family that I am a gift.

Comments (0)

Leave a comment