Политика возврата средств

Ostjal on õigus Kaubast taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest, saates Müüjale taganemisavalduse. Müüja saadab taganemisavalduse vormi Ostjale Ostja soovil e-posti aadressile. Ostja on kohustatud kauba Müüjale tagastama 7 päeva jooksul peale taganemisavalduse saatmist. Kõik kulud, mis tekivad seoses kauba tagastamisega Müüjale, kannab Ostja.

Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

- tellitud kaupa ei ole võimalik oma olemuselt tagastada, see on kiiresti riknev või kiiresti kasutatav;

- tellitud kaup valmistatakse just Ostjale individuaalse tellimuse alusel;

- ostja on avanud kauba pakendi.

Läti Vabariigi Tarbijaõiguste kaitse seaduse paragrahvi 12 lõige kuus sätestab, et „tarbija vastutab taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest“. Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostjale taganemisõiguse kasutamist või nõuda hüvitist, kui toode saab kasutamise ajal tootega hooletust ümberkäimisest kahjustada või kui toote originaalpakend on kadunud või selle pakend on oluliselt kahjustatud.

Vastavalt VK määrusele nr. 255 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata toiduainetele, jookidele või muule kaubale, mis on ette nähtud koheseks kodutarbimiseks, samuti juhul, kui tarbija on avanud kauba pakendi, mida ei ole võimalik tervislikel ja hügieenilistel põhjustel tagastada.

Kui olete saanud toidukauba, mis on kahjustatud / ebakvaliteetne või ei vasta tellitule, siis andke sellest teada, saates foto kahjustatud / nõuetele mittevastavast kaubast aadressile info@nutriboom.eu. Kui selline taotlus esitatakse 72 tunni jooksul alates toote kättesaamisest, tagastame kliendile raha või teeme järgmise ostu puhul allahindluse.