NutriBoom OÜ privaatsuspoliitika


Privaatsuspoliitika kirjeldab seda, mil viisil nutriboom.eu ("veebileht" või "meie") kogub, kasutab ja/või loovutab Teie isikuandmeid hetkel, kui Te külastate veebilehte või tasute veebilehel ostu eest.

Küpsised aitavad Teile täielikult kasutada nutriboom.eu veebilehte. Küpsiseid kasutatakse veebilehe külastuste analüüsimiseks, täienduste evitamiseks, Teile määratud teabe esitamiseks. Niiviisi leiate otsitu kiiremini, Teile kuvatakse just Teile suunatud informatsiooni.


Küpsiste liigid

 • Püsiküpsised tagavas veebilehe kohase töötamise, näiteks, et sülearvuti või tahvelarvuti kuvaekraanil kuvataks tekst ja kujutised õigesti.
 • Isikupõhised küpsised säilitavad veebilehel valikute sooritamise võimaluse (keel jne.)

Te võite küpsiseid muuta ja välja lülitada iga tarkvara seadistuses. Arvestage, et küpsiste kõrvaldamisel ei tööta veebileht enam optimaalselt, veebilehe korduval külastamisel teavitatakse Teid uuesti küpsiste aktsepteerimise vajadusest. Seda seepärast, et säilitatud seadistusi pole enam võimalik leida (selleks, et saaksite täies ulatuss kasutada veebilehe pakutavaid teenuseid).

Küpsised ei ole enam midagi uut, kuid kehtiv regulatsioon nõuab enne küpsiste paigaldamist Teie seadmesse Teie nõusolekut.

Lisainfo veebisirvija seadistuste muutmise kohta, samuti küpsiste blokeerimise, haldamise, filtreerimise kohta võib leida veebisirviga tugifailis või veebilehel: www.allaboutcookies.org.

Isikuandmete kaitse üldmäärus (inglise keeles General Data Protection Regulation, lüh GDPR; EL 2016/679) jõustus 25.05.2018, kehtib kõikide ettevõtete suhtes, kes töötlevad Euroopa Liidu kodanike isikuandmeid. GDPR määrus sätestab isikuandmete töötlemise tingimused, nõudes, et ettevõtted peavad defineerima isikuandmete töötlemise eesmärgi, protsessid, tehnoloogiate kasutamise.

Privaatsuspoliitika on dokument, mis sisaldab teavet selle kohta, millist informatsiooni me töötleme, mida me sellega teeme, kui kaua me seda säilitame jne. See teavitab Teid ning aitab mõista, miks me palume Teid esitada oma isikuandmeid ning mis nendega tehakse. Isikuandmed on vajalikud selleks, et tagada ostu tarnimist. Te võite tagasi võtta oma nõusoleku Teie isikuandmete kasutamiseks, samuti registreerimiseks veebilehel nutriboom.eu, nõusoleku tagasivõtmine tähendab seda, et Teil pole enam võimalik oste vormistada.

Meie eesmärk on, et Te tunneksite end isikuandmete jagamisel turvaliselt. Isikuandmeteks loetakse igasugust informatsiooni, mida võidakse kasutada isikusamasuse tuvastamiseks. Me rakendame meetmeid, tagamaks, et Teie isikuandmed oleksid alati turvatud ning Teie isikuandmeid töödeldaks kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide, meie sisepoliitika, juhtnööride ja korra kohaselt. Tahame Teie isikuandmete töötlemisel olla läbipaistvad. Käesolevas teabes me kirjeldame seda, kuidas ja kus me töötleme isikuandmeid nutriboom.eu jaoks.

Kui Te külastate meie veebilehte, siis kogume teavet Teie seadme kohta, Teie poolt sooritatud toimingutest veebilehel, samuti Teie ostude töötlemiseks vajalikku teavet. Me võime samuti koguda lisateavet, kui võtate meiega ühendust klienditoe kaudu. Käesolevas Privaatsuspoliitikas on igasugune informatsioon, mis tuvastab unikaalselt isikut (seal hulgas edasine informatsioon), defineeritud kui "Isiklik informatsioon". Tutvuge allpool oleva nimistuga, saamaks lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume ja milleks.

Seadme informatsioon

 • Kogutud Isikuandmed: veebisirvija versioon, IP aadress, ajavöönd, küpsiste (cookies) informatsioon, milliseid lehti ja tooteid uuritakse, otsingusõnad.
 • Kogutud andmete eesmärk: veebilehele kohaseks sisenemiseks, veebilehe kasutamise analüüs ja optimeerimine.
 • Kogutud andmete allikas: küpsised (Cookies), andmefailid, mis fikseerivad automaatselt Teie toiminguid veebilehel (log files), failid, mis fikseerivad teavet, kuidas Te kasutate veebilehte (web beacons, tags, pixels).
 • Informatsiooni jagamine kolmandate isikutega ettevõtluse raames: jagamine andmetöötlejaga Shopify, tagamaks veebilehe toimimist. Shopify privaatsuspoliitikaga võib täpsemalt tutvuda siin: https://www.shopify.com/legal/...

  Tellimuse informatsioon

  • Kogutud Isikuandmed:eesnimi, perekonnanimi, arve ja tarne rekvisiidid, makseteave, e-posti aadress, mobiiltelefoni number.
  • Kogutud andmete eesmärk: tagada tellimuste täitmine, makseteabe töötlemine, tarne korraldamine, arvetega ja/või tellimuste kinnitustega tagamine, Teiega suhtlemine, meie tellimuste kontrollimine võimalike riskide ja pettuste suhtes, kui see vastab meiega jagatule, edastada Teile teavet või reklaami meie toodete kohta.
  • Kogutud andmete allikas: Teilt saadud.
  • Informatsiooni jagamine kolmandate isikutega ettevõtluse raames: jagamine andmetöötlejaga Shopify, tagamaks veebilehe toimimist. Shopify privaatsuspoliitikaga võib täpsemalt tutvuda siin: https://www.shopify.com/legal/... Jagatud tarne/logistikaettevõtetega, tagamaks tellimuse kohaletoimetamist.

  Klientide teenindusinformatsioon

  • Kogutud Isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, arve ja tarne rekvisiidid, makseteave, e-posti aadress, mobiiltelefoni number.
  • Kogutud andmete eesmärk: klientide teeninduse tagamine.
  • Kogutud andmete allikas: Teilt saadud.

  Isikliku teabe loovutamine kolmandatele isikutele

  Vajadusel loovutame Teie isikuandmed kolmandatele isikutele, meie koostööpartneritele, üksnes selleks, et tagada tellimuste ja teenuste täitmist täies ulatuses.

  Meie veebilehe ja veebipoe töö tagamiseks kasutame Shopify teenust. Täpsemalt võite lugeda sellest, kuidas Spotify Teie isikuandmeid kasutab, siit: https://www.shopify.com/legal/...

  Me kasutame Iiri Vabariigi ettevõtte Google Ireland Limited "Google Analytics" teenust, mis võimaldab meil paremini mõista, kuidas meie külastajad kasutavad meie veebilehte - Te võite täpsemalt tutvuda sellega, kuidas Google Ireland Limited kasutab Teie Isikuandmeid, vt.siin: https://policies.google.com/pr... Samuti võite keelduda sellest, et Google Analytics kasuab Teie isikuandmeid, seda võite teha siin: https://tools.google.com/dlpag...

  Tellimuste kohaletoimetamise tagamiseks edastame Teie isikuandmete tarviliku osa tarneteenuste osutajatele - 

  Omniva OÜ (https://www.omniva.lv/personas...

  DPD Latvija OÜ (https://www.dpd.com/lv/lv/note...).

  Turunduslikel eesmärkidel kasutame taasturundust (remarketing)ja otseturundust (direct marketing), kõnealused teenused tagab Facebook Ireland Limited (kasutame "Facebook Pixel" tööriistana, Facebooki reklaamiliike-ja võimalusi). Te võite tutvuda sellega, kuidas Facebook kasutab Teie isikuandmeid: https://www.facebook.com/about...

  Veebilehel, veebipoodides sooritatud ostude kohta käivaid makseandmeid töötleb Stripe Payments Europe Limited, rohkem teavet võib leida siit: https://stripe.com/en-gb-lv/pr...

  Seadusega sätestatud juhtudel võime Teie isikuandmeid loovutada riigiasutustest kolmandatele isikutele, järgimaks kehtivaid õigusakte: vastamaks kohtuasutustelt laekunud nõudmistele, läbiotsimistaotlustele, samuti muudele, volitatud institutsioonidelt laekunud seaduslikele teabepäringutele, et sel viisil kaitsta oma õigusi.

  Reklaam, tulenevalt veebilehe külastajate toimingutest/huvidest (behavioural advertising).

  Nagu eelnevalt kirjeldatud, me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et edastada Teile otseturunduslikke või taasturunduslikke sõnumeid, mis võiva Teid, meie arust, huvitada:

  Me kasutame Iiri Vabariigi ettevõtte Google Ireland Limited "Google Analytics" teenust, mis võimaldab meil paremini mõista, kuidas meie külastajad kasutavad meie veebilehte - Te võite täpsemalt tutvuda sellega, kuidas Google Ireland Limited kasutab Teie isikuandmeid siin: https://policies.google.com/pr.... Võite samuti loobuda Google Analytics rakendusest siin: https://tools.google.com/dlpag...

  Otseturundust puudutava lisateabe saamiseks võite külastada Network Advertising Initiative (NAI) teabesaiti: http://www.networkadvertising..... Te võite loobuda otseturundusest või taasturundusest siin: 

  FACEBOOK — https://www.facebook.com/setti...

  GOOGLE — https://www.google.com/setting...

  Te võite loobuda mõnedest ülaltoodud teenustest, kui lähete Digital Advertising Alliance loobumisportaalile: http://optout.aboutads.info/

  Isikuandmete kasutamine

  Me kasutame Teie isikuandmeid oma teenuste osutamiseks/kaupade pakkumiseks: toodete pakkumine, maksete töötlemine, teie tellimuste kohaletoimetamine ja täitmine, uutest toodetest, teenustest, pakkumistest teavitamine.

  Kui kasutate tellimuste tegemiseks meie veebilehte, siis me säilitame Teie isikuandmeid oma andmebaasis seepärast, e oleks võimalik vajadusel tutvuda eelnevate tehingutega ja eelneva kirjavahetusega, seda seniks, kui palute meil vastav informatsioon kustutada.

  Kui olete Euroopa Majanduspiirkonnas elav isik, siis on Teil õigus ligi pääseda meie käsutuses olevatele Teie isikuandmetele, kasutada neid uute teenuste jaoks, nõuda nende muutmist, taastamist või kustutamist. Kui soovite nimetatud õigusi kasutada, siis võtke meiega ühendust, kasutades allpool olevat kontaktinformatsiooni.

  Euroopa Liidu ja/või Euroopa Majanduspiirkonna residentide isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse seepärast, et: täita tehinguid, mis võivad olla tekkinud meie vahel (näiteks, Te olete meilt midagi tellinud ja/või ostnud), järgimaks meie seaduslikke tehingute täitmise huvisid (vt.ülalt).

  Teie Isikuandmeid töödeldakse alguses Iiri Vabariigis, seejärel edastatakse säilitamiseks ja edasiseks töötlemiseks väljaspoole Euroopat (seal hulgas Kanadasse, USA-sse). Lisateave selle kohta, kuivõrd Teie isikuandmete töötlemine vastab GDPR nõuetele, on leitav Shopify GDPR dokumendis: Shopify GDPR dokumentā: https://help.shopify.com/en/ma....

  Arvestage sellega, et puudub üldiselt väljakujunenud seisukoht selle kohta, kuidas reageerida "Do Not Track" signaalidele, seepärast me ei muuda oma andmekogumise ja andmekasutuse praktikat, kui oleme tuvastanud Teie veebisirvijalt laekunud signaali. Me võime aeg-ajalt uuendada käesolevat Privaatsuspoliitikat, kajastamaks, õiguslikest regulatsioonidest lähtuvaid muutusi meie endi praktikas või teiste tegevustes.

  Andmekogu vastutav töötleja: NutriBoom OÜ, ühtne registreerimisnumber 42103099086, Paparžu 7, Sigulda, LV-2150

  Andmetöötleja: Shopify International Limited, 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland, VAT IE3347697KH

  Kontaktinformatsioon:

  Lisaküsimuste korral, samuti juhul, kui soovite saada lisateavet meie privaatsuspoliitika kohta, või soovite esitada kaebust, võtke meiega ühendust, kirjutades e-posti aadressile: info@nutriboom.eu või saates kirja järgmisele aadressile:

  NutriBoom OÜ, Paparžu 7, Sigulda 2150, Läti

  Viimati muudetud: 18.03.2021