Refund policy

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo momento nusiųsdamas Pardavėjui atsisakymo laišką. Pirkėjui paprašius, atsisakymo laiško formą Pardavėjas Pirkėjui išsiunčia e. paštu. Pirkėjas privalo per 7 dienas nuo atsisakymo laiško išsiuntimo grąžinti prekę Pardavėjui. Visas išlaidas, kurių Pardavėjas patirs dėl prekės išsiuntimo atgal, padengia Pirkėjas.

Pirkėjas negali pasinaudoti atsisakymo teise, jei:

- užsakytų prekių dėl jų pobūdžio negalima grąžinti arba jei jos pažeistos, arba jei yra greito vartojimo;

- užsakytos prekės pagamintos būtent Pirkėjui pagal individualų užsakymą;

- pirkėjas atidarė produkto pakuotę.

Latvijos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „vartotojas atsako už prekės kokybės ir saugumo išlaikymą per atsisakymo teisių realizavimo terminą“. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti leisti Pirkėjui pasinaudoti atsisakymo teise ar išskaityti kompensacinį mokėjimą, jei prekė yra pažeista, naudojimosi metu su preke elgtasi neatidžiai ar nesilaikant instrukcijoje pateiktų nurodymų arba jei prarasta originali prekės pakuotė ar ji esmingai pažeista.

Pagal MK taisykles Nr. 255 14 dienų atsisakymo teisė netaikoma maisto prekėms, gėrimams ar kitoms greito vartojimo namų ūkio prekėms, taip pat jei vartotojas atidarė prekės, kurios dėl sveikatos ir higienos priežasčių negalima grąžinti, pakuotę.

Jei gavote pažeistą / blogos kokybės maisto prekę ar jei ji nesutampa su užsakytąja, informuokite mus pažeistos / neatitinkančios prekės fotografiją išsiuntę e. p. info@nutriboom.eu. Jei toks raštas pateikiamas per 72 val. nuo prekės gavimo, grąžiname klientui pinigus ar suteikiame nuolaidą kitam pirkimui.